Golden Visa | Σε ποιους απευθύνεται


Σε ποιους απευθύνεται η Golden Visa;

Η Golden Visa αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού. Δικαιούχοι είναι:

  • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε 250.000 ή 500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή.
  • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000 ή 500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή.
  • Πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε 250.000 ή 500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε αυτό το ποσό.
  • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε 250.000 ή 500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή και η οποία περιουσία περιήλθε σε αυτούς με δωρεά ή γονική παροχή. Το δικαίωμα διαμονής, σε αυτήν την περίπτωση, ασκείται μόνο από τον δωρεολήπτη ή τον αποδέκτη της γονικής παροχής.
  • Πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ή 500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή.
  • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει 10ετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση, βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης θεωρείται η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκμισθωτή να παραχωρεί κατ’ έτος, στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σε αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε.
  • Μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.

Loading...